Søren Solkær

 

Søren fortæller selv herunder:

Dette projekt har taget mig tilbage til min barndoms og ungdoms landskab i det syddanske moseland. Et sted, hvor hele en million stære samles om foråret og efteråret, forud for den videre vandring, og sætter scenen for et af naturens mest spektakulære fænomener.

Mens de utallige fugle samles i store mumlen, før de sammen slår sig ned i sivene i skumringen, viser de et utroligt show af samarbejds- og præstationsevner. Og nu og da, ved det ekstra drama med at angribe rovfugle, vil flokken udfolde en betagende og veritabel ballet om liv eller død. Stærene bevæger sig som én samlet organisme, der kraftigt modarbejder enhver udefrakommende trussel. Der skabes et stærkt visuelt udtryk – som en blækketegning eller et kalligrafisk penselstrøg – der gør sig gældende mod himlen. Former og sorte linjer af kondens dannes i sværmen, der ligner bølger af interferens eller matematiske abstraktioner skrevet hen over horisonten. Til tider ser flokken ud til at besidde supervæskers sammenhængskraft, der skifter form i en endeløs strømning: Fra geometrisk til organisk, fra fast til flydende, fra stof til æterisk, fra virkelighed til drøm – en udveksling, hvor virkelig tid ophører med at eksistere og mytisk tid præger. Dette er det øjeblik, jeg har forsøgt at fange – et fragment af evigheden.

Kig med og få en på 3D opleveren.

Optagelsen er lavet i 2020 på Heart i Herning.

Interaktiv, digital udstilling

Veronika Geigers kunstneriske praksis fokuserer på menneskets relation til naturen. I sit fotografiske arbejde undersøger Geiger forskellige perspektiver på de store landskaber og geologiske fænomener.

Menneskets færden har over tid sat spor i og påvirket naturen. Den nuværende geologiske tidsalder, den antropocæne epoke, markerer perioden for menneskeskabte klimaforandringer. Klimakrisen har sat vores forhold til naturen i fokus og tvinger os til at stoppe op og forholde os til den jord, vi bor på.

Udstillingen Imprint forholder sig til den antropocæne tidsalder gennem en serie billeder, hvor naturens egne substanser er det billedskabende element. På udstillingen Imprint i Maskinrummet viser Geiger et udsnit af et større igangværende projekt. Imprint består af fotografiske eksperimenter udført på gletsjeren Vatnajökull i Island, gletsjeren Athabasca i Canada og den vulkanske kratersø Viti i Askja. Disse billeder er aftryk af stedernes mikrobiologiske liv på fotografisk papir.

Optagelsen er lavet i 2020 på Vejlemuseerne

Født med et tredje øje

Udstillingens titel er inspireret af Niels Th. Mortensens digt ‘Det tredje øje’, som han skrev til Albert Bertelsen.

Beskrivelsen af Albert Bertelsens kunstneriske blik som et tredje øje er meget kendetegnende for Alberts udtryksmåde.

Han så ind i sine egne erindringer, omsatte sine indre billeder og forestillinger om naturen, bygninger og mennesker til sine egne visioner.

Hans billeder er ikke gengivelse af den ydre virkelighed, men af hans indre oplevelser og tanker.

Optagelsen er lavet i 2020 på Vejlemuseerne